Information Nyheder

DDBU søger ny kasserer!

Er du eller dit klubmedlem DDBU´s nye kasserer?

DDBU´s kasserer Jan Bemmann vil gerne på det kommende årsmøde d.9. juni afløses og give plads til nye kræfter på denne vigtige post i organisationen.

Den nye kasserer indtræder i bestyrelsen og i forretningsudvalget, hvor sidstnævnte er det udvalg, som udfører den af årsmødet og bestyrelsen vedtagne politik og beslutninger.

DIF Økonomi er DDBU´s bogholderi og udfører alle de regnskabsmæssige opgaver såsom bogføring, rapportering, betalinger, bankafstemninger osv.

Kassererens opgaver er:

  • Godkende betalinger, hvilket foregår automatisk per mail fra DIF Økonomi, som sender hver betaling til godkendelse af 2 FU medlemmer.
  • Udarbejde budget i god tid inden et nyt kalenderår sammen med de øvrige FU medlemmer
  • Hver måned sender DIF Økonomi en månedsbalance, som viser forbrug i forhold til budget, afvigelser m.v. som videresendes til de 9 udvalgsformænd, hvor der kontrolleres, at der ikke er overforbrug.
  • Kvartalsvis orientere de interne revisorer om den aktuelle finansielle situation via en kvartalsbalance udarbejdet af DIF Økonomi
  • Deltage i årets interne og eksterne revisionsprocesser i samarbejde med E & Y (Ernst og Young) og det øvrige FU.
  • Deltage aktivt i bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder

Kontering af bilag og alle praktiske regnskabsmæssige arbejdsopgaver, som ikke varetages af DIF Økonomi, udføres af DDBU´s Sekretariat.

Forventet ugentligt tidsforbrug: 2-3 timer plus 6 årlige bestyrelsesmøder og 6 årlige forretningsudvalgsmøder. Møder afholdes for ca. 50%´s vedkommende virtuelt via TEAMS og resten fysisk.

Du behøver ikke at være uddannet bogholder, revisor eller lignende – men du må gerne have flair for tal og kunne læse budgetter og regnskaber. 95% af arbejdet er automatiseret eller udføres af DIF Økonomi eller Sekretariatet.

Er det noget for dig? Så tøv ikke med helt uforbindende at kontakte DDBU´s Formand Torsten Danielsson på 53801133 eller formand@ddbu.dk, som gerne svarer på spørgsmål.

Relaterede artikler

Kom til åbent hus i Haderslev Billard Klub

Rune Kampe

Tre carambolespillere kæmper for EM-medaljer til Danmark

Niels Hansen

DM-ugen | spilleplan pr. disciplin og kronologisk rækkefølge

Rune Kampe