3-Bande 5-Kegler Information Kegler Klassisk Nyheder Pool Skomar Snooker

DM-ugen i Herning i uge 25

DDBU beklager den ekstra tid, der er gået med at få de overordnede ting på plads til det kommende samlede Danmarksmesterskab i Herning. Men det har været nødvendigt! Vi takker derfor DIF for forståelsen af de billardmæssige udfordringer samt støtte til de store ekstraudgifter, som DDBU ikke ville have kunnet bære alene.  

Vi er nu klare til at gå ind i den detaljerede planlægningsfase.  

Der er til dette formål nedsat et arbejdsudvalg bestående af Rune Kampe, Tage Lauridsen, Dorthe Lauridsen, Jan Mortensen og Marianne Mortensen. Derudover står Klaus Hansen og Torsten Danielsson for kontakt til klubberne omkring og i Herning for at få så mange som muligt delagtiggjort i denne store billardfest i anledning af DDBU´s 90-års jubilæum.  

Udvalgsformændene står desuden for den praktiske planlægning med dommere, listeførere m.v. til afvikling af DM´erne samt kommunikation via disciplinernes FB-sider.  

Derudover bliver der nedsat et teknisk udvalg til håndtering af streaming, scoretavler/laptops, lyd og lys m.v. 

Niels O. Hansen varetager en stor del af pressearbejdet forud for stævnet samt resultatformidling under stævnet.  

Der bliver desuden udarbejdet et stævneprogram i både en digital og trykt udgave.  

Nærmere info på FB og DDBU.dk i de kommende dage. 

 Bestyrelsen 

 

Relaterede artikler

Tilmelding åben for pool

SOEREN

Vedr. ferie i sekretariatet | til alle klubber, DDBU’s bestyrelse og turneringsudvalg

Rune Kampe

Mathias Spanggaard til EM i pool

SOEREN