Information Nyheder

Til alle landets billardklubber:

Som alle ved ophører alle hidtidige Corona-restriktioner fra og med imorgen d.1. februar. I den forbindelse skriver Danmarks Idrætsforbund (DIF):

Beslutningen følger indstillingen fra epidemikommissionen, som dog anbefaler, at vi fortsat bruger vores sunde fornuft. Helt konkret nævner indstillingen:

Epidemikommissionen bemærker, at arrangører af aktiviteter, hvor mange personer samles stående samtidig indendørs, og hvor der derfor kan være særlig høj risiko for smittespredning, kan overveje at tage skridt til at minimere smitterisikoen i februar. Epidemikommissionen bemærker i den forbindelse, at det eksempelvis vil kunne ske ved, at arrangøren opfordrer til eller faciliterer, at deltagerne testes, eller at der opereres med øget afstand ved arrangementet. Epidemikommissionen bemærker, at det forsat er muligt for private erhvervsdrivende og private kulturinstitutioner mv. at stille krav om coronapas.

Der er altså ingen officielle krav om forholdsregler længere i klubberne men ovennævnte forholdsregler kan tages i brug, hvis der er mange stående tilstede samtidig indendørs og samtidig opfordrer DIF til at man følger sundhedsmyndighedernes hidtidige råd i det omfang den enkelte klub finder det nødvendigt: 

https://www.sst.dk/da/corona/forebyg-smitte/generelle-raad

På DDBU´s vegne

Torsten Danielsson, Formand

Relaterede artikler

Vedr. ferie i sekretariatet | til alle klubber, DDBU’s bestyrelse og turneringsudvalg

Rune Kampe

Digitalt program DM i Billard

Rune Kampe

DM-Ugen | Johnny har været den bedste i over 20 år: Jeg kan mine kampe udenad!

Niels Hansen