3-Bande 5-Kegler Information Kegler Klassisk Nyheder Pool Skomar Snooker

COVID-19: Ingen planer om aflysninger

Vi har fortsat ingen planer om at aflyse den igangværende sæson på trods af forlængelsen fra den 17/1 til den 7/2. Dette gælder alle discipliner, tours, cupper og rækker. Vanen tro, så har udvalgene lavet en plan A, som gælder den nuværende nedlukning til den 7/2, men også en plan B og C, hvis der forlænges yderligere.

Det er dog kun plan A, som vi uddyber yderligere i nedenstående plan. Vi kommer med en ny udmelding omkring plan B, hvis landet ikke genåbnes den 7/2. Vi komprimerer jo sæsonen sammen, og dette vil unægtelig give sammenfald af datoer for de som har meldt sig til mange forskellige klasser. Vi henstiller derfor alle spillere til at være fleksible overfor jeres modstanderes ønsker, så vi kan få afviklet alt uden en masse afbud.

Elitespillere

I nedenstående notat fra den 15. januar bekræfter DIF´s direktør Morten Mølholm den fortsatte aftale med Kulturministeriet om undtagelse af elitespillere fra Coronarestriktionerne. Det vil sige at den offentliggjorte liste med 146 navngivne spillere per 9. januar stadig er gældende.

Citat fra DIFs referat ang. møde med Kulturministeriet:

Konklusionen fra mødet er, at den nuværende bekendtgørelse fortsætter, og at undtagelsen for professionelle og eliteudøvere heldigvis ikke på nuværende tidspunkt vil blive ændret. Det er supervigtigt for os, og jeg vil i den forbindelse takke jer for den store indsats, som I sammen med vores konsulenter har bedrevet med at indlevere tal på, hvilke atleter som er omfattet af bekendtgørelsen. Der er ingen tvivl om, at denne øvelse har været en medvirkende årsag til, at Kulturministeriet nu føler sig mere trygge.

Helt konkret betyder det, at det vil være det faktiske antal prof.- og eliteudøvere, som er omfattet af bekendtgørelsen, der fortsat kan konkurrere og træne. For at give et konkret eksempel, så vil en idræts højeste nationale niveau være defineret som den øverste liga i det respektive forbund. Denne liga kan således fortsætte med at konkurrere og træne uanset det meget lille forsamlingsforbund på fem, der er på nuværende tidspunkt.

Vi kan derfor i al forsigtighed, og respekt for den pågående pandemi fortsætte afviklingen af vore eliteturneringer, og træning på eliteplan. Næste runde i keglebillard fastholdes herfor til den 23+24/1. Ligeledes afvikles kvartfinalerne den 30/1 til DM i Keglebillard.

Det er vi på det sportslige plan meget glade for, så vores spillere på det højeste niveau kan fortsætte deres udvikling, og vi kan honorere vores sponsorer med afviklingen af eliteturneringerne, som pågår inden genåbningen.

Ændringer i regler pga. Corana

Specielle regler omkring afbud i år.

Nogle spillere eller klubber ønsker muligvis ikke at spille det kommende forår, og vi har derfor i respekt for dette, valgt at ændre reglerne for bøder mv. gældende for den igangværende sæson.

Afbud medfører ikke bøde, og ikke karantæne. Dette gælder også ved afbud til elitedivisionskampe, som normalt vil medføre en diskvalifikation af hele holdet i den pågældende sæson, og dermed nedrykning til følge.

Ved holdafbud tabes kampen, og der vil ikke være yderligere repressalier heraf. Ved individuelle afbud tabes den/de kampe man skulle spille, og der vil ligeledes ikke være bøder herfor.

Turneringsafvikling

Der kommer nye datoplaner både i øst og vest. Men nedenfor ses ændringer i punktopstilling.

Keglebillard

Elitedivisionen gennemføres som planlagt.

Øvrige hold aftaler selv ny spilledato, lykkedes det ikke fastsætter DDBU en dato.

Individuelt Øst/Vest kl. A – C – E rykkes til den 20. februar

Tenax Øst/Vest rykkes til den 26. februar

5-kegler

Regionsfinaler Elite rykkes til den 6. marts

3-bande

Elitedivisionen gennemfører den sidste runde som planlagt, og DM i april

Oldboys Vest individuelt rykkes til den 18. februar

1-bande

Klasse A Vest rykkes til den 20. februar

Skomar

Vi har ikke planlagte turneringer pt., og der er derfor ingen ændringer endnu i 2021.

Pool

Tour den 13+14/2 vil formentlig blive udskudt, hvis der ikke genåbnes den 8/2.

Elitetour den 6+7/3 vil blive afviklet.

Snooker

Masters er udskudt/aflyst indtil vi ved mere omkring NM.

Forventningen er at GP 3 Finale i Odense kan spilles d. 13-14 februar.

Datoplan for resten af sæsonen vil blive meldt ud i starten af februar.

 

Med sportslige hilsener

Torsten Danielsson, Jan Mortensen og Kent Erichsen

Relaterede artikler

Kom til åbent hus i Haderslev Billard Klub

Rune Kampe

Tre carambolespillere kæmper for EM-medaljer til Danmark

Niels Hansen

DM-ugen | spilleplan pr. disciplin og kronologisk rækkefølge

Rune Kampe