Pool

Udtagelse til internationale turneringer

Vi er i fuld gang med at få opdateret de sidste punkter i reglementet, men vil gerne komme med en lille opdatering omkring udtagelser til internationale turneringer inden der spilles flere turneringer.

Vedr. EM, så udtages der op til 3 spillere – EM spilles i Juni 2023. Den første plads til EM tildeles nr.1 på DK Ranglisten pr. 3. april 2023 (efter 4x DPT, DM 14.1 og DM 10 Ball) forudsat at vedkommende er Dansk statsborger. Der udtages derudover OP TIL 2 wildcards, baseret på præstationer i både danske og internationale turneringer. Er vinderen af DK Ranglisten ikke Dansk statsborger, udtages deltagerne udelukkende via wildcards baseret på præstationer. i ind- og udland.

Vedr. Nordisk Mesterskab, udtages der 6 spillere til turneringen som afholdes i Finland i september 2023. Top 3 på DK Ranglisten pr. 3. april udtages. Vinderen af Mesterrække ranglisten udtages. Vinderen af A-række ranglisten udtages. Derudover udtages der et wildcard til turneringen, baseret på præstationer i ind- og udland.

Relaterede artikler

ÅRSMØDE 2024 | læs sportsårets spændende beretninger, se regnskab og budgetter – og som noget nyt, kom til debatmøde vedr. turneringer etc… vel mødt! (husk at tilmelde jer årsmødet 2024)

Rune Kampe

DM-ugen | spilleplan pr. disciplin og kronologisk rækkefølge

Rune Kampe

Indbydelse til årsmøde 2024

Rune Kampe