Pool Udvalget

admin

Pool er delvis selvstyrende under DDBU.
Pool har en plads i DDBU’s bestyrelse, og refererer til Eliteudvalgets formand.
Pladsen i bestyrelsen varetages i øjeblikket af Jakob Lyng, men er på valg hvert andet år (alle lige år)
Pool har sine egne regler, og bestemmelser i turneringsreglementet. Hvis der opstår tvivl om betydningen af disse, afgør pooludvalget hvordan de skal tolkes.
Pool udvalget bestemmer disse regler, og er med til at udarbejde turneringsformer og står derudover for reglerne vedr. udtagelse til landsholdene. Pooludvalget godkender ligeledes budget for pool, som udarbejdes af Jakob Lyng i kraft af sin plads i bestyrelsen.
Udvalget tager sager op af egen kraft, men vil også behandle forslag og andre indstillinger fra alle der ønsker det.
For at udvalget skal tage en sag op, skal man sende en mail til ddbupool@gmail.com

Pooludvalget består i dag af:
Jakob Lyng, Kasper Kristoffersen, Alan Conway, Dorte Arnbjerg og Kasper Holt.

Turneringer arrangeres, planlægges og administreres af Jakob Lyng.