Nyheder

Søg støtte til at videreføre eller udvikle aktiviteter fra coronatiden

Realdania støtter foreninger, NGO’er og frivilliggruppers nyskabende aktiviteter fra coronatiden med en pulje på 2 mio. kr. inden for fire fokusområder: kultur, bynær natur, nabofællesskaber og fremtidens foreningsliv.

Coronapandemien vendte op og ned på alting, og mange steder i landet måtte foreninger, NGO’er og andre grupper af frivillige finde på helt nye aktiviteter i andre rammer end de sædvanlige. Fællesskaber flyttede online, kulturen rykkede ud på hjemmebesøg, parkeringspladser blev til boldbaner, og naturen blev til træningscentre.

Nu åbner Realdania for en pulje på i alt to millioner kroner, som skal give økonomisk støtte til at genoptage eller videreudvikle nogle af de mange gode projekter og aktiviteter fra coronatiden, som kan bidrage til øget livskvalitet også i tiden efter pandemien.

Puljen har fået navnet ‘De nye folkerum’, hvor foreninger, NGO’er og frivilliggrupper kan søge om støtte på op til 100.000 kr. til aktiviteter og projekter inden for fire fokusområder: Kulturen i nye rammer, bynær natur og grønne mødesteder, nye nabofællesskaber og fremtidens foreningsliv.

Puljen er en del af Realdanias indsats ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’, som undersøger, hvordan COVID-19 påvirkede vores adfærd, og hvordan vi kan omsætte den nye viden og nye initiativer til bedre livskvalitet i fremtiden.

”Da landet lukkede ned, flyttede mange af de aktiviteter, vi før lavede inden døre, udenfor og foldede sig ud på nye måder – til glæde for mange. Det opstod af nød, men meget er værd at lære af og holde fast i også i fremtiden. Det vil vi gerne understøtte med denne pulje, som er rettet mod civilsamfundets mange ildsjæle”, siger projektchef Anne Gade Iversen fra Realdania.

Puljen skal også skabe viden om nyskabelser

Realdania samarbejder med Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) om puljen, og som en del af arbejdet vil Vifo indsamle eksempler på de nyskabelser, som foreninger og organisationer lavede under corona.

“Selvom de enkelte foreninger eller organisationer måske ikke synes, at det var den helt store nyskabelse, de lavede, har de værdi alligevel. For når man lægger eksemplerne sammen, kan man se nogle tendenser på tværs, som viser konturerne til fremtidens civilsamfund,” siger chefanalytiker i Vifo, Maja Pilgaard, der skal stå for analysearbejdet.

Puljen åbner 14. september 2022, og sidste frist for ansøgninger er mandag 28. november 2022. Undervejs i perioden kan potentielle ansøgere melde sig til et webinar, hvor Vifo og Realdania giver gode råd til ansøgningen og fortæller, hvad der bliver lagt vægt på, når ansøgningerne skal bedømmes. Der er planlagt et webinar tirsdag 3. oktober og mandag 7. november – begge med samme indhold.

Læs mere om puljen og muligheden for at søge støtte hos Videncenter for Folkeoplysning på www.vifo.dk/folkerum

Relaterede artikler

ÅRSMØDE 2024 | læs sportsårets spændende beretninger, se regnskab og budgetter – og som noget nyt, kom til debatmøde vedr. turneringer etc… vel mødt! (husk at tilmelde jer årsmødet 2024)

Rune Kampe

Nicklas er billardsportens Rain Man: Jeg vil være professionel snooker-spiller!

Niels Hansen

Lukas og Daniel kæmper for medaljer til Danmark

Niels Hansen