Nyheder

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

I forbindelse med Karsten Jørgensens bortgang og dermed en reducering i medarbejderstaben fra 4 til 3, har DDBU’s forretningsudvalg besluttet at administrationen fortsætter med den nuværende bemanding indtil videre.

Den daglige turneringsadministration varetages af Hanne Rasmussen fra kontoret i Brande og omfatter hele landet.
Jan Bemmann har ansvaret for den daglige administration og bistår derudover Hanne Rasmussen i forbindelse med opgaver indenfor økonomi og løbende aktiviteter.

Niels Nüchel’s arbejdsopgaver berøres ikke umiddelbart af den indtrufne ændring.

Karsten Jørgensen lagde en stor del af sin arbejdstid i forbindelse med udvikling af forskellige applikationer og opgradering af vores turneringsprogram. Dette arbejde er nu lagt over til en ekstern leverandør indenfor IT.
Det vil selvsagt kunne mærkes i det daglige at vi nu er en medarbejder mindre, men vi vil gøre hvad der er muligt for at bibeholde et højt serviceniveau. I enkelte tilfælde vil vi dog appellere til vores medlemmer om at have tålmodighed specielt i forbindelse med opdateringen af cupperne og tours idet disse 2 områder skal varetages manuelt.

 

Alle ønskes en glædelig jul og et ønske om et fortsat godt samarbejde i det nye år.

 

Relaterede artikler

Digitalt program DM i Billard

Rune Kampe

DM-Ugen | Johnny har været den bedste i over 20 år: Jeg kan mine kampe udenad!

Niels Hansen

DM-ugen | lørdagens streaming (FINALEDAG SKOMAR), resultatformidling og praktiske spillerinformationer vedr. de klassiske discipliner

Rune Kampe