Information

Ansøg Ø-puljen 2022

Den samlede ø-pulje andrager lige omkring 27.000 kr.

Puljen blev oprettet for at støtte klubberne på Bornholm og Ærø.

Læsø var også med i puljen, men der findes ikke længere en klub på øen.

Det er således, at klubberne på de 2 øer, er de mest økonomisk belastede i forbindelse med deltagelse i turneringer rundt omkring i landet.

Hovedparten af ø-puljen – 60% -er derfor dedikeret de ovennævnte klubber, men der er også muligheder for at få tilskud den anden vej.

Hvis man skal deltage i en regionsfinale eller en landsfinale på Bornholm, er der mulighed for at få udbetalt et tilskud som nedenfor anført.

750 kr. ved individuel deltagelse fra turneringsområde Øst og 850 kr. ved individuel deltagelse fra turneringsområde Vest.

Hvis man skal deltage i en tilsvarende finale på Ærø, udbetales 750 kr. for turneringsområde Øst og 650 kr. for turneringsområde Vest.

De anførte satser er naturligvis under den forudsætning at antallet af ansøgninger ikke overstiger de økonomiske rammer.

Ansøgning om midler fra Ø-puljen skal være DDBU i hænde senest fredag den 1. august 2022 – og sendes til rune@ddbu.dk

Relaterede artikler

I dag er det Den Danske Billard Unions 90-års fødselsdag!

Rune Kampe

DDBU inviterer til afskedsreception for Hanne Rasmussen  

Rune Kampe

Indberetning af medlemmer til CFR

Rune Kampe