Historisk

Stort billardstævne i “Palmehaven” – 1941

SØNDAG den 7. December flytter Charlottenlund Billard Club alt nye Hel-match-Billardbord i den store Sal 1 Charlottentund Palmehave.
Aarsagen er den, at Klubben den 7. December Kl. 14 arrangereret atort Billardstævne omfattende to Hoved­kampe, som begge gaar til 1000 Points. I den ene Kamp afgørea Sjællandamester-skabet hvor der kæmpes om en stor Vandre­pokal til 250 Kr. — Modstandere er Hr. Aage Brauer. Helsingør. og Charlottenlund-Klub-bens Formand. Hr. E. Blagaard Andersen,Charlottenlund Førstnævnte vandt Mester­skabet i 1939 og 40. medens den lokale Spil­ler sidst vandt det i 1938. — Pokalen skal vindes tre Gange for at blive Ejendom, saa hvis den skal bevares for Sjællanda-Unionen, maa Biagaard Andersen blive Aarets Mester.Ved Stævnets anden Kamp mødes Oscar Johansen — den professionelle Mester, derfor nylig vakte saa stor Begejstring med et Undervisning t C B. C. — med C. K. Andre­sen. der tre Gange har været Danmarksmester i Løbet af de sidste fem Aar.Stævnet er offentligt, og Publikum vil i den store Sal have et udmærket Overblik over Spillets Gang.

Relaterede artikler

VORE BILLARDSTJERNER

admin

DDBU 75 års jubilæum

admin

Søren Søgaard modtager årets pris i billard i 1975

admin