Årsmødet

admin

Årsmødet er DDBU’s højeste myndighed, og kun dette kan vedtage og ændre DDBU’s vedtægter.
Som medlem af DDBU kan optages foreninger (klubber), hvori der spilles billard, jf. Vedtægterne § 1 og § 2. Ansøgning om
medlemskab indgives skriftligt til forbundets bestyrelse, bilagt foreningens vedtægter. DDBU’s bestyrelse afgør om
en ansøger skal optages i forbundet. Et afslag på optagelse kan indklages til DDBUs Årsmøde til endelig afgørelse.