Oversigt over
alle medaljetagere fra 2002 til i dag
2022 9-ball Straight Pool 10-ball 8-ball
Guld Mickey Krause Gert Laursen Mickey Krause
Sølv Martin Brackenbury Alan Conway Jesper Vestergaard Nielsen
Bronze Lasse Buhl Jesper Schmidt Alan Conway
Bronze Jesper Schmidt Rene Bak Martin Brackenbury
2021 9-ball Straight Pool 10-ball 8-ball
Guld Christoffer Lentz Andreas Madsen Andreas Madsen Mickey Krause
Sølv Samir Saciri Christoffer Lentz Christoffer Lentz Samir Saciri
Bronze Andreas Madsen Jeppe Thyde Jeppe Thyde Alan Conway
Bronze Andreas Steen Bønnelykke Samir Saciri Jesper Vestergaard Nielsen Gert H. N. Laursen
2020 9-ball Straight Pool 10-ball 8-ball
Guld Mickey Krause Aflyst pga. Covid-19 Mathias Spangaard Mortensen Aflyst pga. Covid-19
Sølv Andreas Madsen Mickey Krause
Bronze Kasper Kristoffersen Andreas Madsen
Bronze Bahram Lotfy Jesper Vestergaard Nielsen
2019 9-ball Straight Pool 10-ball 8-ball
Guld Bahram Lotfy Mickey Krause Kasper Kristoffersen Christoffer Lentz
Sølv Kasper Kristoffersen Alan Conway Mickey Krause Samir Saciri
Bronze Mickey Krause Jeppe Thyde Jakob Lyng Alan Conway
Bronze Andreas Steen Bønnelykke Kasper Kristoffersen Rene Bak Jeppe Thyde
.
2018 9-ball Straight Pool 10-ball 8-ball
Guld Kasper Kristoffersen Christoffer Lentz Mickey Krause Kasper Kristoffersen
Sølv Bahram Lotfy Kasper Kristoffersen Andreas Madsen Jakob Lyng
Bronze Mickey Krause Mickey Krause Kasper Kristoffersen Christoffer Lentz
Bronze Andreas Madsen Jakob Lyng Bahram Lotfy Janick Navne
.
2017 9-ball Straight Pool 10-ball 8-ball
Guld Bahram Lotfy Andreas Madsen Andreas Madsen Kasper Kristoffersen
Sølv Andreas Madsen Mickey Krause Bahram Lotfy Jesper Schmidt
Bronze Jan Keller Bahram Lotfy Andreas Steen Bønnelykke Alan Conway
Bronze Kasper Kristoffersen Alan Conway Jesper Schmidt Janick Navne
.
2016 9-ball Straight Pool 10-ball 8-ball
Guld Daniel Kandi Bahram Lotfy Kasper Kristoffersen Bahram Lotfy
Sølv Andreas Madsen Daniel Kandi Andreas Madsen Daniel Kandi
Bronze Jan Keller Kasper Kristoffersen Daniel Kandi Jesper Schmidt
Bronze Alan Conway Jakob Lyng Jakob Lyng Andreas Madsen
.
2015 9-ball Straight Pool 10-ball 8-ball
Guld Alan Conway Kasper Kristoffersen Daniel Kandi Kasper Kristoffersen
Sølv Martin Brackenbury Daniel Kandi Kasper Kristoffersen Andreas Madsen
Bronze Daniel Kandi Alan Conway Bahram Lotfy Bahram Lotfy
Bronze Kasper Kristoffersen Andreas Madsen Martin Brackenbury Daniel Kandi
.
2014 9-ball Straight Pool 10-ball 8-ball
Guld Kasper Kristoffersen Kasper Kristoffersen Kasper Kristoffersen Andreas Madsen
Sølv Bahram Lotfy Andreas Madsen Martin Brackenbury Kasper Kristoffersen
Bronze Daniel Kandi Bahram Lotfy Andreas Madsen Bahram Lotfy
Bronze Jakob Lyng Frederik Schelde Madsen Julian Legind Joel Rosenfeldt
.
2013 9-ball Straight Pool 10-ball 8-ball
Guld Jan Keller Alan Conway Kasper Kristoffersen Bahram Lotfy
Sølv Bahram Lotfy Martin Larsen Alban Richard Jan Keller
Bronze Alban Richard Alban Richard Jan Keller Jakob Lyng
Bronze Andreas Madsen Kasper Kristoffersen Bahram Lotfy Martin Brackenbury
.
2012 9-ball Straight Pool 10-ball 8-ball
Guld Kasper Kristoffersen Bahram Lotfy Bahram Lotfy Kasper Kristoffersen
Sølv Jakob Lyng Kasper Kristoffersen Andreas Madsen Martin Larsen
Bronze Bahram Lotfy Alan Conway Kasper Kristoffersen Martin Brackenbury
Bronze Niels Døssing Alban Richard Niels Døssing Julian Legind
.
2011 9-ball Straight Pool 10-ball 8-ball
Guld Martin Larsen Kasper Kristoffersen Kasper Kristoffersen Martin Larsen
Sølv Kasper Thygesen John O. Madsen Alban Richard Bahram Lotfy
Bronze Bahram Lotfy Bahram Lotfy Bahram Lotfy Kasper Kristoffersen
Bronze Alban Richard Janick Navne Rene Bak Niels Døssing
.
2010 9-ball Straight Pool 10-ball 8-ball
Guld Kasper Kristoffersen Kenneth Juul Kasper Kristoffersen Kasper Thygesen
Sølv Martin Larsen Alban Richard Martin Larsen Kasper Kristoffersen
Bronze Jan Keller Bahram Lotfy Michel Iskander Jesper Schmidt
Bronze Alban Richard Julian Legind Kasper Thygesen Alan Conway
.
2008/2009 9-ball Straight Pool 10-ball 8-ball
Guld Martin Larsen Kasper Kristoffersen Bahram Lotfy Alan Conway
Sølv Bahram Lotfy John O. Madsen Martin Larsen Jan Keller
Bronze Kasper Thygesen Alan Conway Kasper Thygesen Niels Døssing
Bronze Alban Richard Jan Keller Kasper Kristoffersen Kasper L. Pedersen
.
Onepocket 10-ball 8-ball
Guld Kasper Kristoffersen I 2009 blev sæson Kasper Thygesen Kasper Kristoffersen
Sølv Alban Richard lavet om til at Bahram Lotfy Daniel Kandi
følge
Bronze Kasper Thygesen kalenderåret. Alban Richard Martin Brackenbury
Bronze Alan Conway Derfor to DM’er i Alan Conway Henrik Apserup
10-ball og 8-ball.
.
2007/2008 9-ball Straight Pool 8-ball
Guld Kasper Kristoffersen Kasper Thygesen Martin Larsen
Sølv Khoung Pham Martin Larsen Kasper Kristoffersen
Bronze Kasper Thygesen Bahram Lotfy Kasper Thygesen
Bronze Martin Larsen Kasper Kristoffersen John Madsen
.
2006/2007 9-ball Straight Pool 8-ball
Guld Daniel Kandi Martin Larsen Kasper Thygesen
Sølv Kasper Thygesen Kasper Thygesen Jakob Lyng
Bronze Bahram Lotfy Charlotte Sørensen Bahram Lotfy
Bronze Jesper Nielsen Alban Richard Martin Brackenbury
.
2005/2006 9-ball Straight Pool 8-ball
Guld Bahram Lotfy Kasper Thygesen Kasper Kristoffersen
Sølv Henrik Asperup Henrik Asperup Kasper Thygesen
Bronze Kenneth Juul Nick Conradi Henrik Asperup
Bronze Jan Pedersen Bahram Lotfy Jakob Lyng
.
2004/2005 9-ball Straight Pool 8-ball
Guld Kasper Kristoffersen Jakob Lyng Kasper Kristoffersen
Sølv Jarl Lindholt Jarl Lindholt Kasper Thygesen
Bronze Kasper Thygesen Allan Jonassen Nick Conradi
Bronze Jakob Lyng Kasper Kristoffersen Henrik Asperup
.
2003/2004 9-ball Straight Pool 8-ball
Guld Kasper Thygesen Nick Conradi Kasper Thygesen
Sølv Jakob Lyng Kasper Thygesen Nick Conradi
Bronze Jarl Lindholt Jakob Lyng Kasper Kristoffersen
Bronze Kasper Kristoffersen Tommy Ebeling John O. Madsen
.
2002/2003 9-ball Straight Pool 8-ball
Guld Kasper Thygesen Kasper Thygesen Kasper Thygesen
Sølv Dan Rasmussen Bruno Nielsen Khoung Pham
Bronze Jarl Lindholt Nick Conradi Allan Jonassen
Bronze Robert Ludvigsen Martin Larsen Bahram Lotfy
.
2001/2002 9-ball Straight Pool 8-ball
Guld Martin Larsen Nick Conradi Kasper Thygesen
Sølv Bruno Nielsen Kasper Thygesen
Bronze Tommy Ebeling Bruno Nielsen
Bronze Kasper Thygesen
.
2000/2001 9-ball Straight Pool 8-ball
Guld Tommy Ebeling Kasper Thygesen Jarl Lindholt
Sølv Dan Rasmussen Jarl Lindholt
Bronze Kasper Thygesen Martin Larsen
Bronze* Morten Smed Jesper Nielsen
.
1999/2000 9-ball Straight Pool 8-ball
Guld Tommy Ebeling Jarl Lindholt Philip From
Sølv Peter Lassen
Bronze Dan Rasmussen
.
1998/1999 9-ball Straight Pool 8-ball
Guld Jarl Lindholt Peter F. Nielsen Dan Rasmussen
Sølv
Bronze
.
1997/1998 9-ball Straight Pool 8-ball
Guld Tommy Ebeling Peter F. Nielsen Kasper Thygesen
Sølv
Bronze
.
1996/1997 9-ball Straight Pool 8-ball
Guld Jan Pedersen Jan Pedersen Ulrik Lyshøj
Sølv Tommy Ebeling
Bronze Carsten Krøyer Rasmussen
Bronze* Kasper Kristoffersen
.
1995/1996 9-ball Straight Pool 8-ball
Guld Jan Pedersen Peter F. Nielsen Peter F. Nielsen
Sølv
Bronze
.
1994/1995 9-ball Straight Pool 8-ball
Guld Peter F. Nielsen Peter F. Nielsen Carsten Krøyer Rasmussen
Sølv
Bronze
.
1993/1994 9-ball Straight Pool 8-ball
Guld Peter F. Nielsen Peter F. Nielsen Peter F. Nielsen
Sølv
Bronze
.
1992/1993 9-ball Straight Pool
Guld Peter F. Nielsen Peter F. Nielsen
Sølv
Bronze
.
1991/1992 Straight Pool
Guld Peter F. Nielsen
Sølv
Bronze
.
1990/1991 Straight Pool
Guld Peter F. Nielsen
Sølv
Bronze
.
1989/1990 Straight Pool
Guld Peter F. Nielsen
Sølv
Bronze
.
Navn Guld Sølv Bronze I alt
Kasper Kristoffersen 24 7 15 46
Peter F. Nielsen 14 0 14
Kasper Thygesen 13 7 9 29
Bahram Lotfy 9 7 18 34
Martin Larsen 6 6 3 15
Andreas Madsen 7 8 8 23
Daniel Kandi 3 4 4 11
Mickey Krause 6 3 3 12
Jarl Lindholt 3 3 2 8
Christoffer Lentz 4 4 1 9
Alan Conway 3 2 12 17
Tommy Ebeling 3 1 2 6
Jan Pedersen 3 1 4
Nick Conradi 2 1 3 6
Jakob Lyng 1 4 9 14
Jan Keller 1 2 5 8
Dan Rasmussen 1 2 1 4
Kenneth Juul 1 1 2
Carsten Krøyer Rasmussen 1 1 2
Gert Laursen 1 1 2
Philip From 1 0 1
Mathias Spangaard Mortensen 1 0 1
Ulrik Lyshøj 1 0 1
Alban Richard 4 8 12
Martin Brackenbury 3 6 9
Henrik Asperup 2 2 4
Bruno Nielsen 2 1 3
John O. Madsen 2 1 3
Samir Saciri 4 2 6
Khoung Pham 2 0 2
Jesper Schmidt 1 5 6
Peter Lassen 1 0 1
Niels Døssing 4 4
Jeppe Thyde 6 6
Julian Legind 3 3
Andreas Steen Bønnelykke 4 4
Janick Navne 3 3
Allan Jonassen 2 2
Rene Bak 3 3
Jesper Nielsen 2 2
Jesper Vestergaard Nielsen 1 3 4
Charlotte Sørensen 1 1
Kasper L. Pedersen 1 1
John Madsen 1 1
Robert Ludvigsen 1 1
Frederik Schelde Madsen 1 1
Michel Iskander 1 1
Henrik Apserup 1 1
Morten Smed 1 1
Joel Rosenfeldt 1 1
Lass Buhl 1 1