Udviklingskonsulenten

Udviklingskonsulent
Niels Nüchel
Gravene 28 – Oddense
7860  SpøttrupTelefon: 24 25 06 33
E-Mail:nuchel@ddbu.dk

Arbejdsopgaver:
Klubbesøg
Udvikling af nye bredderettede projekter
Opstart af nye klubber
Rådgivning til eksisterende klubber
Udarbejdelse af pr-materiale til brug i klubberne

Kontaktled til andre organisationer, med hvem DDBU har et breddemæssigt samarbejde